Boek
Nederlands

Waanzin en natuur : Darwin en de psychiatrie

Andreas De Block (auteur)
+1
Waanzin en natuur : Darwin en de psychiatrie
×
Waanzin en natuur : Darwin en de psychiatrie Waanzin en natuur : Darwin en de psychiatrie

Waanzin en natuur : Darwin en de psychiatrie

In de reeks:
Essays over de betekenis van Darwins evolutietheorie voor de psychiatrie.
Titel
Waanzin en natuur : Darwin en de psychiatrie
Auteur
Andreas De Block
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2006
212 p.
ISBN
90-8506-154-7

Besprekingen

Vijfde deel in de serie 'Psychiatrie & filosofie' waarin eerder delen over onderwerpen verschenen zoals angst, neurofilosofie, schizofrenie en toerekeningsvatbaarheid. In dit deel doet De Block (die in België filosofie en psychologie studeerde) een poging om vanuit de evolutietheorie van Darwin psychiatrische stoornissen beter begrijpelijk te maken. Kernpunten zijn het debat tussen 'nature' en 'nurture' (aanleg contra opvoeding) en tussen lichaam en geest (hersenaandoening of geestesziekte?). Vanuit zes historische modellen gaat de auteur van evolutiebiologie via evolutiepsychologie naar evolutionaire psychiatrie. Zijn conclusies lenen zich niet voor een samenvatting van een paar woorden. De schrijver heeft echter een zeer interessant boek geschreven dat een basis geeft voor theorievorming en uitvoerige discussies tussen filosofen, psychologen en psychiaters. Met noten per hoofdstuk, een uitvoerige literatuuropgave en registers op personen en onderwerpen. Een erg wetenschappelijk boek…Lees verder