Boek
Nederlands

Jan Toorop : autobiografische herinneringen 1858-1886

Anton Reichling (auteur), Paul Begheyn (redacteur)
+1
Jan Toorop : autobiografische herinneringen 1858-1886
×
Jan Toorop : autobiografische herinneringen 1858-1886 Jan Toorop : autobiografische herinneringen 1858-1886

Jan Toorop : autobiografische herinneringen 1858-1886

Onderwerp
Toorop, Jan
Titel
Jan Toorop : autobiografische herinneringen 1858-1886 / zoals gedicteerd aan Anton Reichling in 1927 ; bezorgd door Paul Begheyn
Auteur
Anton Reichling
Redacteur
Paul Begheyn
Taal
Nederlands
Uitgever
Zwolle: Waanders, 2009
120 p. : ill.
ISBN
9789040085437

Besprekingen

In 1927, een jaar vóór zijn dood, vertelde Jan Toorop in een tiental interviewsessies zijn levensverhaal aan de jezuïetenpater Anton Reichling, die alles noteerde met het oog op een nog te schrijven (maar nooit verschenen) Toorop-biografie. Nu, tachtig jaar later, wordt een uitgave van de notities van dit manuscript bezorgd door diens ordegenoot Paul Begheyn. De tekst van deze door Toorop gedicteerde memoires bevat erg veel informatie over de kinder- en jeugdjaren van de kunstenaar tot aan zijn huwelijk met de Engelse Annie Hall in 1886. Geboren in 1858 in Nederlands Indië, verbleef hij daar tot 1871, om vervolgens naar Nederland (tot 1882) en daarna naar België te trekken, waar hij een paar jaren aan de Brusselse academie studeerde (1882-84). In Londen leerde hij zijn vrouw kennen, en in 1886 keerde hij met haar terug naar Den Haag. In dit unieke egodocument staan talrijke nieuwe gegevens over Toorops leven, zijn contacten met binnen- en buitenlandse artiesten, het ontstaan van zijn …Lees verder
In 1927 kreeg de student Nederlands en jezuïet Anton Reichling de opdracht een biografie over de kunstenaar Jan Toorop (1858-1928) te schrijven. Toorop vertelde in mondelinge sessies zijn levensverhaal aan Reichling, die daar verslagen van maakte. Dit resulteerde in een handgeschreven manuscript dat tachtig jaar door de familie bewaard is en nu voor het eerst gepubliceerd wordt. De uitgave bestaat uit memoires die letterlijk door Toorop geciteerd en door Reichling opgeschreven zijn. De tekst is genoteerd in ruwe vorm; het zijn aantekeningen in spreektaal, in korte staccato zinnen en met afkortingen. Ondanks het ouderwetse en eenvoudige taalgebruik is het verhaal authentiek en interessant. Toorop vertelt over zijn jeugd in Indië en zijn latere leven en werk in Nederland, België en Engeland. Naast de tekst zijn 26 werken van Toorop, handschriften en kleurenfoto’s opgenomen. De memoires bevatten nieuwe gegevens over de periode 1858-1886 en zijn een aanvulling op eerdere biografieën. Een …Lees verder

Over Anton Reichling

Anton Joannes Bernardus Nicolaas Reichling (Nijmegen, 9 juli 1898 - Amsterdam, 25 mei 1986) was een Nederlandse taalkundige en hoogleraar aan de Amsterdamse universiteit.

Levensloop en werkzaamheden

Geboren in een middenstandsmilieu volgde de jonge Reichling na de lagere school te Nijmegen een handelsopleiding via Mulo, Canisiuscollege en een jaar Handelshogeschool te Rotterdam. In september 1918 evenwel trad hij, na enige voorbereidende studie klassieke talen, toe tot de jezuïetenorde. Na zijn noviciaat, junioraat en filosofie-opleiding aldaar studeerde hij Nederlandse letteren aan de universiteit van Utrecht, waar C.G.N. de Vooys een van zijn leermeesters was en later zijn promotor.

Hij begon al vroeg met de publicatie van kritisch proza, recensies en artikelen van literaire en kunstkritische aard. Ook verkeerde hij in het actieve jeugdige rooms-katholieke circuit van Pieter van der Meer de Walcheren. In…Lees verder op Wikipedia