Boek
Meertalig
Catalogus van een tentoonstelling van hedendaagse kunstwerken rond de thema's menselijk lijden en menselijke gebrokenheid.
Extra onderwerp
kunst, psychologie
Titel
Mens. Verhaal van een wonde / teksten A. Luysterman, Philippe Van Cauteren, Rolf Quaghebeur ... [et al.]
Auteur
Arthur Luysterman Philippe Van Cauteren Rolf Quaghebeur
Taal
Meertalig, Nederlands, Engels
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2006
135 p. : ill.
Aantekening
Catalogus n.a.v. de tentoonstelling te Gent (SMAK) van 16 september tot 19 november 2006
ISBN
90-5826-425-4 (paperback) 9789058264251 (paperback)

Besprekingen

In het najaar 2006 was in de Leuvense binnenstad een parcourstentoonstelling te zien waarmee de bisschoppelijke commissie voor cultuur de band tussen hedendaagse kunst en de kerk wilde aanhalen. Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur werkte samen met het Gentse SMAK en de KU Leuven. Thema was het menselijke lijden of nauwkeuriger: de menselijke gebrokenheid. Het tentoonstellingsboek toont werk van alle deelnemende kunstenaars, maar de hoofdmoot wordt gevormd door theoretische bijdragen over het beeld en het lijden. Ze behandelen achtereenvolgens een matrixiaal alternatief voor de menselijke gebrokenheid (toegepast op de zwarte madonna-cultus), de visie van Hannah Arendt op het onbegrijpelijke kwaad en (al te beknopt) de historische strijd tussen iconoclasten en iconofielen. Indrukwekkend is de bijdrage van Paul Moyaert. Hij doorgrondt, uitgaand van de aanbidding van de lijdende Christus door Teresa van Avilla, het wezen van de twee esthetische ervaringen: contemplatie en vervoer…Lees verder
In het najaar 2006 was in Leuven een parcourstentoonstelling te zien die de band tussen hedendaagse kunst en de katholieke kerk wilde aanhalen. Thema was het menselijk lijden of nauwkeuriger: de menselijke gebrokenheid. De catalogus toont werk van alle deelnemende kunstenaars, maar de hoofdmoot wordt gevormd door vijf boeiende theoretische bijdragen over het beeld en het lijden. Indrukwekkend is de bijdrage van Paul Moyaert waarin hij, uitgaand van de aanbidding van de lijdende Christus door Teresa van Avila, het wezen van de twee esthetische ervaringen doorgrondt: contemplatie en vervoering. Alleen in de laatste bijdrage wordt ingegaan op een concreet kunstwerk (een combinatie van portretfoto en kalligrafie van Shirin Neshat), dat echter niet behoorde tot de tentoonstelling. De werken uit de tentoonstelling zelf worden niet geduid en dat wreekt zich bij de meeste installaties, foto's en videostills. Dat kunst voor zichzelf kan spreken, geldt maar voor een paar uitzonderlijke werken, …Lees verder

Over Arthur Luysterman

Arthur Luysterman (Meerbeke, 18 maart 1932) is een Belgische bisschop.

Levensloop

Arthur Luysterman was de oudste van vier kinderen.

Hij volgde de Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Aloysiuscollege van Ninove en het Heilige-Maagdcollege van Dendermonde.

In 1950 begon hij zijn priesterstudies aan het seminarie te Gent en werd op 26 augustus 1956 tot priester gewijd.

In 1959 behaalde hij het diploma van licentiaat in het Canoniek recht aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Daarna werd hij benoemd tot professor in de moraaltheologie aan het opleidingscentrum voor miliciens-priesterkandidaten en religieuzen (CIBE) van Aalst en tot zondagonderpastoor van Herdersem. Later werd hij verantwoordelijk voor de opleiding van priesterseminaristen in het leger.

Op 1 februari 1973 werd hij opperaalmoezenier van het Belgisch leger en de rijkswacht.

Bisschop

Op…Lees verder op Wikipedia