Boek
Meertalig

List en bedrog : drie rederijkerskluchten

Bart Ramakers (samensteller), Karel Eykman (samensteller)
Tekstuitgave van 'Een cluijte van plaijerwater' (een Brabantse klucht), 'De Dove Bitster' (een Vlaams ebattement) en 'Jan Fijnart' (een Zeeuws tafelspel) met berijmde hedendaagse hertaling.
Bevat
Playerwater De Dove Bitster Jan Fijnart
Playerwater
De dove Bitster
Jan Fijnart
Titel
List en bedrog : drie rederijkerskluchten / bezorgd en vert. door Bart Ramakers en Karel Eykman
Samensteller
Bart Ramakers Karel Eykman
Taal
Meertalig, Nederlands, Middelnederlands (1050-1350)
Oorspr. taal
Middelnederlands (1050-1350)
Uitgever
Amsterdam: Bakker, 2009
209 p. : ill.
Aantekening
Tekst in het Middelnederlands en het Nederlands
ISBN
9789035127319

Besprekingen

De rederijkers speelden in de late middeleeuwen 'ernstig' toneel, zoals mysterie- en mirakelspelen, 'abele' spelen en moraliteiten, evenals esbattementen, sotternieën of kluchten. De oorsprong van de middeleeuwse kluchten is waarschijnlijk veeleer te vinden bij de tradities van mimespelers en rondtrekkende troubadours en potsenmakers, dan bij de komische tafereeltjes die in de middeleeuwse mysterie- en mirakelspelen werden ingelast. Deze kluchten zijn waarschijnlijk ingebed in een brede Indo-Europese traditie, waarin de Griekse fluakenspelen, het Latijnse Atellanenspel en de diverse tradities van mimespelen (rondreizende potsenmakers, troubadours, histriones) ook een plaats vonden.

Deze publicatie geeft een teksteditie van drie kluchten, samen met een hedendaagse hertaling. 'Een Cluyte van Playerwater' is een van de bekendste, en is nog steeds populair bij het vrijetijdstoneel in Vlaanderen. De goed aangeschreven amateurgroep 'Playerwater Compagnie' te Kapelle-op-den-Bos in Vl…Lees verder
Nieuwe tekstuitgave in een harde kaft van ‘Een cluijte van plaijerwater’ (een Brabantse klucht), ‘De Dove Bitster’ (een Vlaams ebattement) en ‘Jan Fijnart’ (een Zeeuws tafelspel). De uitgave is op een publieksvriendelijke wijze verzorgd door de Groningse hoogleraar Bart Ramakers naar afschriften uit het eind van de zestiende eeuw die zich in het archief van de Haarlemse rederijkerskamer ‘Trou Moet Blijcken’ bevinden. In zijn inleiding gaat Ramakers in op de herkomst, inhoud, moraal en opvoeringspraktijk van deze kluchten. Naast de oorspronkelijke tekst met regelnummering staat de uitstekend leesbare, berijmde hertaling van de hand van de dichter Karel Eykman, ook bekend als tekstschrijver van jeugdprogramma’s voor televisie. Daarmee zijn deze teksten speelklaar gemaakt voor toneelgezelschappen. Voor wie zich niet precies aan de tekst wil houden: die kan wellicht zijn voordeel doen met Ramakers’ suggestie dat dergelijke kluchten zich goed lenen voor improvisatie. De vakman wordt evenmi…Lees verder