Boek
Nederlands

Biodiversiteit : meer dan alleen soorten

Biodiversiteit : meer dan alleen soorten

Inleidende artikelen over biodiversiteit en het Nederlandse en internationale beleid dienaangaande.
Onderwerp
Biodiversiteit
Titel
Biodiversiteit : meer dan alleen soorten
Taal
Nederlands
Uitgever
Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij, 2012
86 p. : ill.
ISBN
9789073196681 (paperback)

Besprekingen

Biodiversiteit betekent letterlijk variatie aan levensvormen. Hierbij onderscheidt men drie niveaus: genetische variatie, soortendiversiteit en de diversiteit van het landschap. Biodiversiteit is van essentieel belang voor het functioneren van ecosystemen. Een evenwichtig ecosysteem heeft in het algemeen een stabiele biodiversiteit. Uitvoerig wordt in deze uitgave ingegaan op de ontwikkelingen van de Nederlandse biodiversiteit in internationaal perspectief. Tevens wordt inzicht gegeven in het Nederlandse en het mondiale biodiversiteitsbeleid. Verschillende aspecten, zoals de economische waarde, de invloed van de klimaatverandering, ecosystemen, duurzaamheid en de geomorfologie van het landschap, worden helder en duidelijk beschreven. In het kort ook aandacht voor de Europese beschermingsmaatregelen zoals de habitatrichtlijnen en de Flora- en Faunawet. Een apart hoofdstuk is gewijd aan biodiversiteit in relatie tot natuurbeheer. Voorzien van kleurenfoto’s, een begrippenlijst en een ove…Lees verder

Suggesties