Boek
Nederlands

De toekomst van het leven

Edward O. Wilson (auteur)

De toekomst van het leven

Beschrijving van de toestand van het wereldmilieu en de mogelijkheden om die te verbeteren.
Titel
De toekomst van het leven
Auteur
Edward O. Wilson
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
The future of life
Uitgever
Amsterdam: Byblos, 2002
264 p.
ISBN
90-5847-377-5

Besprekingen

De grootste bedreiging voor de mensheid en het milieu is de mens zelf. Heeft het onderhand nog zin een boek te schrijven om dat duidelijk te maken? Er is al ontelbare keren aan de alarmbel getrokken en we hebben al zoveel points of no return overschreden. Ondanks de stroom van waarschuwingen blijft de gezondheidstoestand van het milieu schrikwekkend achteruitgaan en we zullen gigantische inspanningen moeten leveren om het tij nog te doen keren. En toch is alles beter dan zwijgen. Want zwijgen is instemmen.

Een belangrijke stem in de milieubeweging is de Amerikaanse bioloog Edward O. Wilson die wereldberoemd werd met zijn onderzoek naar de sociale gedragscodes in mierenkolonies. Wilson heeft een voorliefde voor de allerkleinste wezens op aarde -- bacteriën, schimmels en insecten --, maar tegelijk is hij bijzonder geïnteresseerd in de grote samenhang tussen verschillende soorten: het ecosysteem. Zijn zoektocht naar tropische miersoorten leidde hem naar de rijkste en de biz…Lees verder
Weinigen kunnen met zoveel ter zake deskundigheid en gezag schrijven over en opvattingen te berde brengen als de Amerikaanse bioloog Edward Wilson. Als ervaren onderzoeker en intellectueel zwaargewicht kan hij detailstudies naar individuele soorten verbinden met mondiale langetermijntrends. In dit boek schetst hij een alarmerend beeld van de milieusituatie op onze planeet, maar draagt hij ook mogelijkheden ter verbetering aan en schetst hij hoopvoller perspectieven. Complexe problemen illustreert hij in dit zeer toegankelijke boek aan de hand van concrete, aansprekende voorbeelden. Al is dit zeker niet Wilsons sterkste boek, het is beslist een zeer waardevolle bijdrage om de urgentie en ernst van de milieuproblematiek indringend en helder voor een breed publiek inzichtelijk te maken. Met register.

Over Edward O. Wilson

CC BY 2.5 - Foto van/door Jim Harrison

Edward Osborne Wilson (Birmingham (Alabama), 10 juni 1929 – Burlington (Massachusetts), 26 december 2021) was een Amerikaans bioloog.

Wilson stond onder meer bekend om zijn wetenschappelijk werk op het gebied van biodiversiteit en biogeografie, en van de studie van insecten (entomologie), in het bijzonder van de mieren (myrmecologie). Hij beschreef meer dan 400 nieuwe mierensoorten. Hij was tevens een van de grondleggers van de sociobiologie en een prominent pleitbezorger van natuurbescherming.

Zijn werk werd bekroond met tal van onderscheidingen, waaronder twee Pulitzerprijzen, de National Medal of Science en een met Paul R. Ehrlich gedeelde Crafoordprijs in de levenswetenschappen. Hij was lid van het American Institute of Biological Sciences, dat hem in 1976 de AIBS Distinguished Scientist Award toekende.

Biografie

Edward Osborne Wilson werd geboren in Birmingham (Alabama). Volgens zijn autobiografie, "Naturalist…Lees verder op Wikipedia