Boek
Nederlands

De eenheid van leven : de ontdekking van de verborgen overeenkomsten tussen het biologische, het psychologische en ...

Fritjof Capra (auteur)

De eenheid van leven : de ontdekking van de verborgen overeenkomsten tussen het biologische, het psychologische en ...

Titel
De eenheid van leven : de ontdekking van de verborgen overeenkomsten tussen het biologische, het psychologische en het sociale leven
Auteur
Fritjof Capra
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
The hidden connections
Uitgever
Utrecht: Servire, 2002
288 p. : ill.
ISBN
90-215-3249-2

Besprekingen

Fritjof Capra is een fysicus en systeemtheoreticus die internationale bekendheid verwierf na de publicatie van De tao van fysica. Hierin betoogt hij dat de natuur bepaald wordt door wetmatigheden, die veel overeenkomst vertonen met de oosterse metafysica en pleit hij voor een vernieuwende, holistische benadering van de natuurwetenschappen. In het in 1982 gepubliceerde Het keerpunt past hij deze holistische benadering toe op verschillende factoren van het maatschappelijk leven. Het brengt hem tot de onontkoombare conclusie dat de mens ecologisch verantwoord moet gaan handelen. Daarvoor is bewustwording nodig van het ecologisch systeem: het netwerk van betrekkingen tussen planten, dieren, mensen en de omgeving waarin zij leven. Ook deze studie gaat verder op de ingeslagen weg. Capra speurt nu naar de overeenkomsten tussen het biologische, het psychologische en het sociale leven. Het eerste deel is de theoretische onderbouw; in het tweede deel toetst hij die theoretische in…Lees verder
De grondgedachte van dit nieuwste boek van Capra is eenvoudig. (1) Het fundamentele organisatiepatroon van het leven, biologisch, cognitief en sociaal, is het netwerk. (2) Twee snel veranderende netwerken zullen de nabije toekomst domineren: globalisering van het kapitaal en wat hij noemt ecodesign. (3) Deze twee ontwikkelingen liggen momenteel op ramkoers, en daar moeten we wat aan doen. De rest van het boek is gevuld met grote hoeveelheden feitenmateriaal, waarvan de relevantie en de samenhang niet altijd duidelijk is. Bevat noten, literatuurlijst en register. Kleine druk.

Over Fritjof Capra

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Zenobia Barlow

Fritjof Capra (Wenen, 1 februari 1939) is een Oostenrijks-Amerikaans natuurkundige en schrijver van internationale bestsellers als The Tao of Physics (1975, in het Nederlands vertaald als De Tao van Fysica) en The Turning Point (1982).

Leven en werk

Capra promoveerde in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Wenen in 1966. Hij heeft onderzoek gedaan op het gebied van de deeltjesfysica en systeemtheorie en heeft populair-wetenschappelijke boeken geschreven over de implicaties van het natuurkundig onderzoek, zoals De Tao van Fysica, dat als ondertitel heeft Een verkenning van de parallellen tussen de moderne natuurkunde en het oosterse mysticisme. De Tao van Fysica beweert dat fysica en metafysica beide onvermijdelijk tot dezelfde kennis leiden.

Na een reis door Duitsland begin jaren tachtig schreef Capra het boek Groene Politiek (1984), samen met de ecofeminis…Lees verder op Wikipedia