Boek
Nederlands

Alles is mogelijk in een gedicht : verzamelde verzen 1914-1965

Gaston Burssens (auteur), Matthijs De Ridder (samensteller)

Alles is mogelijk in een gedicht : verzamelde verzen 1914-1965

Verzameld dichtwerk van de Vlaamse auteur (1896-1965).
Titel
Alles is mogelijk in een gedicht : verzamelde verzen 1914-1965 / Gaston Burssens ; bezorgd en voorz. van een naw. door Matthijs de Ridder
Auteur
Gaston Burssens
Samensteller
Matthijs De Ridder 1979-
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2005
1118 p. : ill.
ISBN
90-8542-009-1

Besprekingen

Het is bijzonder verheugend om te zien dat, naast tal van andere literaire coryfeeën, nu eindelijk ook Gaston Burssens zijn verzamelde gedichten opnieuw heeft gekregen. Deze uitgave verschilt in meer dan een opzicht van de fascimile-editie in twee delen die enkele decennia geleden verscheen. Zo is voor het eerst sprake van een wetenschappelijke uitgave. Samensteller Matthijs de Ridder heeft zich, discreet maar efficiënt, gekweten van zijn taak. De aantekeningen van editorische aard zijn beknopt maar instructief. Voor het brede publiek een stuk interessanter is de uitleiding waarin het oeuvre van Burssens opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. De Ridder besteedt daarbij op voortreffelijke wijze aandacht aan de literair-historische situering van Burssens' carrière; hij beklemtoont terecht niet enkel diens latere periode (toen hij als vanzelf bij de 'experimentele' generaties werd opgenomen), maar ook diens eerdere periode, toen de dichter experimenteerde met diverse vormen van avant-…Lees verder
De Vlaamse dichter, schilder en prozaïst Gaston Burssens (1896-1965) vormde met Paul van Ostaijen het ‘ijkpunt’ van veel latere dichters. In zijn poëzie zocht hij naar het wezen van het Europa van na de Eerste Wereldoorlog. Zijn boodschap, zijn stijl (veel woordspelingen en associaties) en de vormgeving van een aantal bundels leidden vaak tot scherpe kritiek en afkeuring bij de critici. Er bestaat geen historisch-kritische uitgave van B.’s gedichten. Daarom zijn alle overgeleverde gedichten in deze leeseditie opgenomen. Deze editie vervangt daarom de ‘Verzamelde Dichtbundels’ (2 dln, 1970). Het Nawoord van Matthijs de Ridder is zeer informatief; hij bespreekt hierin onomwonden de hoogte- èn de dieptepunten in B.’s dichterschap, zoals zijn activisme. De bundel besluit met een Verantwoording, een drietal bijlagen, waaronder een met de ‘Verworpen gedichten’ en een index met beginregels. Deze zeer complete bundel is een monument geworden voor een schrijver die de schakel was tussen twee a…Lees verder

Over Gaston Burssens

Gaston Karel Mathilde Burssens (Dendermonde, 18 februari 1896 – Antwerpen, 29 januari 1965) was een Belgisch expressionistisch dichter.

Hij was lid van het activisme en studeerde aan de door de Duitsers vernederlandste Gentse universiteit.

Biografie

Net als bij Paul van Ostaijen evolueerde Burssens' werk in de jaren twintig van humanitair expressionisme tot een meer organisch expressionisme. Muzikaliteit stond vanaf toen centraal in zijn poëtica. Burssens gaf Van Ostaijens onuitgegeven gedichten uit na diens dood.

Burssens kreeg tweemaal de Driejaarlijkse Prijs voor Poëzie (1950-52 en 1956-58). Hij is begraven op het Schoonselhof.

Postuum

In maart 2002 verscheen een geheel aan Burssens gewijd nummer van Boelvaar poef, het tijdschrift van het Louis Paul Boongenootschap, inclusief een editie van Burssens' briefwisseling met schrijver Louis Paul Boon.

Lees verder op Wikipedia