Boek
Nederlands

Lexicon van literaire termen

Hendrik Van Gorp (auteur), Dirk Delabastita (auteur), Rita Ghesquière (auteur)
Titel
Lexicon van literaire termen
Auteur
Hendrik Van Gorp Dirk Delabastita Rita Ghesquière
Medewerker
Jan Flamend
Taal
Nederlands
Editie
8ste herz. dr.
Uitgever
Mechelen: Wolters Plantyn, 2007 | Andere uitgaves
541 p.
ISBN
9789030188827 (België) 9789001704957 (Nederland)

Besprekingen

Dit lexicon omvat vaktermen op het gehele terrein van de literatuur- en de cultuurtheorie. Per lemma worden aangegeven uit welke taal het trefwoord afkomstig is, de betekenis en een literatuurverwijzing. Bevat een inhoudsopgave, inleiding, alfabetische lijst van lemmata en verwijzingen, thematische overzichten en een namenregister van belangrijke theoretici en critici. De thematische overzichten zijn: periodes en stromingen, genres, literatuurstudie en tekstanalyse, schema van retorische figuren, schema van tekstbewerkingen. (inter- en metatekstuele relaties). Voor deze achtste nieuwe Nederlandse editie werden alle bestaande lemma's grondig herzien en bijgewerkt en werden honderden recente literatuuropgaven toegevoegd. Ook werden nieuwe lemma's opgenomen. Bijzonder informatief boek op academisch niveau. Dit standaardwerk werd inmiddels in het Frans vertaald. Aanrader.