Boek
Nederlands

Voorgoed : gedichten 1960-2010 : een keuze

J. Bernlef (auteur)
+1
Voorgoed : gedichten 1960-2010 : een keuze
×
Voorgoed : gedichten 1960-2010 : een keuze Voorgoed : gedichten 1960-2010 : een keuze

Voorgoed : gedichten 1960-2010 : een keuze

Bernlef heet wel de dichter van het vluchtige te zijn, de dichter die zich van de ene indruk naar de volgende begeeft, observerend en onderzoekend. Soms met lichte ironie, nooit met grote woorden en altijd met aandacht schetst hij wat zich zintuiglijk aan hem voordoet - een rivier, een foto, de ademtocht van Chet Baker. Voor deze verzamelde gedichten koos hij uit al zijn bundels de gedichten die
Titel
Voorgoed : gedichten 1960-2010 : een keuze
Auteur
J. Bernlef
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Querido, 2012
530 p.
ISBN
9789021441856 (hardback)

Besprekingen

De vijfenzeventigjarige Bernlef is al vijftig jaar actief als auteur, speciaal dan als dichter (want zo is zijn indrukwekkende loopbaan gestart). De dichter zorgde zelf voor de samenstelling voor deze omvangrijke keuze uit zijn gebundeld werk, vanaf Kokkels (1960) tot en met Kanttekeningen (2010). Dergelijke zelf samengestelde bloemlezingen hebben het voordeel dat ze de dichter portretteren zoals hij dat zelf het liefst ziet. Een nadeel is dat de auteur zich niet genoodzaakt ziet om een getrouw literair-historisch beeld op te hangen en al evenmin om zijn keuzes en zijn editieprincipes toe te lichten. In dit geval heet het wel bijzonder bondig: ‘Bij het selecteren van de gedichten zijn hier en daar kleine wijzigingen aangebracht.’ Even heb ik mij afgevraagd of deze 'Verantwoording' geen speels slotgedicht is, geheel in de stijl van de relativerende toon van Barbarber, waar Bernlef zijn eerste stappen als dichter zette. Nee dus.
Informatie over de gemaakte keuz…Lees verder
Gelukkig heeft de titel van dit derde totaaloverzicht van de poëzie van Bernlef (1937) meer duidingen, anders zou je denken dat hij met het genre was gestopt - en dat terwijl het naar zijn zeggen de kern van zijn oeuvre vormt. Het betreft een selectie (uit de eerste bundel van 1960 t/m de laatste van 2010), geen integraal aanbod, en dat is, hoewel de gemiddelde kwaliteit zodoende kon stijgen, jammer. Zo zijn bijv. uit de eerste twee bundels elk nog maar zes teksten bewaard. Eens te meer wordt duidelijk hoezeer Bernlef een bestendige waarde in onze dichtkunst vertegenwoordigt. Met een schijnbaar eenvoudige zegging, die vaak zelfs prozaïsch overkomt, schoof hij in vijftig jaar gestaag op van verschuivingen in wat wij als de waarneembare realiteit zien tot meer meditatief gericht werk. In de meeste gedichten ontlopen prikkels tot nadenken en aanzetten tot gewaarworden elkaar niet. Slotsteen of niet, deze kloeke bloemlezing vormt de bekroning van een even integer als gedreven dichterschap…Lees verder

Over J. Bernlef

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Michiel Hendryckx

J. Bernlef (pseudoniem voor Hendrik Jan Marsman, Sint Pancras, 14 januari 1937 – Amsterdam, 29 oktober 2012) was een Nederlands schrijver, dichter en vertaler. Vanaf 2002 publiceerde hij onder het pseudoniem Bernlef (zonder de initiaal J.), soms als Henk Bernlef (hij heeft eerder vertalingen gemaakt als Jan Bernlef).

Biografie

Bernlef bezocht de hbs in Haarlem en studeerde daarna enige tijd politieke en sociale wetenschappen.

Hij debuteerde in 1959 onder het pseudoniem J. Bernlef als dichter met Kokkels, en in hetzelfde jaar als prozaïst met Stenen spoelen. Voor Kokkels ontving hij in november 1959 de Reina Prinsen Geerligsprijs. In 1984 werd hij bij het grote publiek bekend met zijn roman Hersenschimmen, waarin hij het dementeringsproces uitvoerig beschrijft vanuit het oogpunt van een oude dementerende man. De roman werd in 1988 verfilmd door Heddy Honigmann en werd in 2006 in bew…Lees verder op Wikipedia