Boek
Nederlands

Op weg met pleegzorg : kansen en risico's

Johan Vanderfaeillie (redacteur), Frank Van Holen (redacteur), Femke Vanschoonlandt (redacteur)
Algemeen kader van de organisatie van de Vlaamse pleegzorg en beschrijving van de verschillende soorten pleegzorg, met aandacht voor de instroom, het begeleidingsproces en de uitstroom. Over de selectie en voorbereiding van de pleegouders, de beleving van de betrokken partijen en bijzondere ondersteunings- en begeleidingsmethodieken.
Titel
Op weg met pleegzorg : kansen en risico's
Redacteur
Johan Vanderfaeillie Frank Van Holen Femke Vanschoonlandt
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Leuven: Acco, 2012
491 p.
ISBN
9789033489457 (paperback)

Besprekingen

In Op weg met pleegzorg krijgen we in 24 hoofdstukken een goed overzicht van de stand van zaken in Vlaanderen over de pleegzorg: kinderen, ouders, gezinnen en instellingen die het hele proces begeleiden. Een aantal aspecten komt minder aan bod: de jeugdrechters en de werking van de jeugdbeschermingcomités. De indruk die blijft is dat we met een te gestructureerde sector te maken krijgen met een wirwar aan instellingen en instanties. De voorbije staatshervormingen hebben deze toestand in de hand gewerkt. Wellicht een onderbelicht aspect van de werking van het politiek stelsel.
In het lijvig boek krijgen we een inventaris van de huidige situatie op onderzoeksvlak. Meestal blijft het bij literatuurstudies en vergelijkingen met onderzoek uit de omringende landen. De weinige onderzoeken die in België werden uitgevoerd leiden niet naar vernieuwende of verhelderende inzichten. Meestal is de steekproef te beperkt om ernstige besluiten te trekken. Een dergelijk onderzoek wordt mees…Lees verder