Boek
Nederlands

Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw

Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw

Taalkundig overzicht van de veranderingen in de Nederlandse taal in de twintigste eeuw, mede in de context van de algemene geschiedenis.
Titel
Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw
Auteur
Joop Van der Horst Kees Van der Horst
Taal
Nederlands
Uitgever
Den Haag: SDU, 1999
498 p.
ISBN
90-5797-044-9

Besprekingen

In de 20ste eeuw is er inzake ontwikkelingen en veranderingen m.b.t. het Nederlands heel wat gebeurd. De auteurs erkennen dat ze moesten ondervinden dat ze bij hun onderzoek en de verzameling van materiaal wel onvolledig moesten blijven. Maar dat benadrukt wel de noodzaak en het belang dat er een begin moest worden gemaakt met de geschiedschrijving van het recente verleden van onze taal. Het boek -- stellen ze zelf -- heeft tekortkomingen. En dat was ongetwijfeld onvermijdelijk; toch is het uitgegroeid tot een rijk gestoffeerd basisboek dat alle kansen biedt voor verder onderzoek; onderzoek dat allicht nog zal worden gestoord door de bijkomende moeilijkheid dat er noch in Nederland noch in Vlaanderen nauwelijks een traditie is van eigentijdse taalgeschiedenis. Om mogelijke vertekeningen en vervalsend abstraherende accenten te vermijden, wordt deze taalgeschiedenis geplaatst binnen het kader van de algemene geschiedenis. Ze staat zeer zeker niet geïsoleerd. In tegenstelling met wat we…Lees verder
Geïnspireerd door het jaar 2000 schreven de historisch taalkundige Joop van der Horst en de freelance publicist Kees van der Horst deze fraai uitgegeven interne geschiedenis van de Nederlandse geschreven en gesproken standaardtaal van de twintigste eeuw. Achtereenvolgens worden met talloze voorbeelden de veranderingen besproken m.b.t. woordenschat, zinsdelen, werkwoorden, voornaamwoorden, overige woordsoorten, woordvolgorde, morfologie en beschaafde en algemeen Nederlandse uitspraak. Omdat de schrijvers van mening waren, dat 'taalgeschiedenis geen geïsoleerde zaak is, maar geplaatst moet worden in het kader van de algemene geschiedenis' gaat er een (oppervlakkige) geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw aan vooraf en eindigt het met een (zeer arbitraire) kroniek van de twintigste eeuw. Deze stukken voegen niets inhoudelijks toe aan het eigenlijke onderwerp en hadden gevoegelijk weggelaten kunnen worden, evenals de twaalf inlassen in hoofdstuk 9 over telefoon, trein, luchtvaar…Lees verder