Boek
Nederlands

Het einde van de standaardtaal : een wisseling van Europese taalcultuur

Het einde van de standaardtaal : een wisseling van Europese taalcultuur

Overzicht van de geschiedenis van de geschreven en gedrukte taal.
Onderwerp
Taalverandering
Titel
Het einde van de standaardtaal : een wisseling van Europese taalcultuur
Auteur
Joop Van der Horst
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Meulenhoff, 2008
375 p.
ISBN
9789029082655

Besprekingen

Joop van der Horst is hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de KULeuven en heeft naast een wetenschappelijke naam als syntacticus (zie zijn recente lijvige werk over de Geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis, Universitaire Pers Leuven, 2008) ook een reputatie opgebouwd als iemand die de taalkunde naar het grote publiek wil brengen. Zijn boek over Het einde van de standaardtaal is daar een goed voorbeeld van.
De titel van het werk is prikkelend en sluit aan bij een algemeen gevoelen dat leeft bij veel mensen: de jeugd kan niet meer spellen, jongeren kunnen geen zinnen meer ontleden, op radio en tv (soaps!) hoort men tegenwoordig allerlei zaken die eertijds werden afgekeurd als zijnde slecht Nederlands. Hoorde ik laatst geen nieuwslezer het woord 'goesting' gebruiken? "Wat is er tegenwoordig aan de hand met de standaardtaal?", zo vraagt men zich af. Het boek is dan ook opgedragen aan "alle schooljuffrouwen, meesters, onderwijzers en leraren die taalonderwijs geven". "Zij hebben het …Lees verder
Met allerlei voorbeelden en vanuit verschillende gezichtspunten schildert taalkundige Joop van der Horst in dit boek de afbrokkelende positie van de standaardtaal, een verschijnsel dat zich ook in andere westerse landen voordoet. Hij presenteert zich daarbij echter geenszins als een doemdenker. Het onderwerp wordt in een breed historisch kader geplaatst: behandeld wordt allereerst de opkomst van de nationale talen naast het Latijn en vervolgens krijgen allerlei aspecten van taalgebruik en wisselende visies op taal ruim aandacht. Alles wordt op toegankelijke wijze, zonder onnodig vertoon van geleerdheid, beschreven. Samenvattend vinden we hier, zoals de omslagtekst ons belooft, 'een heldere en levendige geschiedenis van de geschreven en de gedrukte taal zoals die zich vanaf de renaissance heeft ontwikkeld'. Het boek munt uit door de aanwezigheid van veel wetenswaardige en verrassende details, die vaak in de noten nader worden uitgewerkt. De literatuurlijst biedt de mogelijkheid tot ver…Lees verder