Boek
Nederlands

Korte geschiedenis van de Nederlandse taal

Joop Van der Horst (auteur), Fred Marschall (auteur)

Korte geschiedenis van de Nederlandse taal

In de reeks:
Beknopte inleidende informatie over het Nederlands, Fries, Zuidafrikaans en het Surinaams Nederlands.
Titel
Korte geschiedenis van de Nederlandse taal
Auteur
Joop Van der Horst Fred Marschall
Taal
Nederlands
Editie
4de, uitgebr. en herz. dr.
Uitgever
Den Haag: SDU, 2000
184 p. : ill.
ISBN
90-5797-071-6

Besprekingen

Deze beknopte geschiedenis van de Nederlandse taal is geschreven voor een breed publiek. Het is een fraai lees- en kijkboekje dat wetenschappelijk verantwoord is en ook goede diensten kan bewijzen aan eerstejaarsstudenten. In tien hoofdstukken worden de externe en interne processen beschreven die van vóór 1200 tot heden het Nederlands hebben veranderd tot wat het nu is. De chronologische opzet wordt verlevendigd door talrijke illustraties, foto's zowel als tekeningen en kaarten van het Nederlandse taalgebied. De historisch taalkundige Van der Horst heeft de stof van zijn eerstejaarscolleges bewerkt, samen met de neerlandicus en tekenaar Marschall. Zo is een aantrekkelijk, bondig en boeiend overzicht gegeven van de eigen taalgeschiedenis. Passages die voor de vakman van belang zijn, zijn in een afwijkend lettertype gezet. Aan Afrikaans, Fries en Belgisch is apart aandacht besteed. In deze vierde druk is een aantal kleine verbeteringen aangebracht, is het literatuuroverzicht bijgewerkt …Lees verder