Boek
Nederlands

Portretten van Frans Hals : een familiereünie

Laurent Germeau (redacteur), Alice Rocca (medewerker), Vincent Ladang (medewerker)
Overzicht van de familieportretten van de Haarlemse schilder Frans Hals (1582/3-1666).
Onderwerp
Hals, Frans
Titel
Portretten van Frans Hals : een familiereünie / algemene coördinatie Laurent Germeau ; met de samenwerking van Alice Rocca en Vincent Ladang
Redacteur
Laurent Germeau
Medewerker
Alice Rocca Vincent Ladang
Inleider
Brian P. Kennedy Michel Draguet
Taal
Nederlands
Uitgever
Brussel: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 2018
111 p. : ill.
Aantekening
Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling te Brussel (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten) van 2 februari tot 28 april 2019
ISBN
9789462302440 (hardback)

Besprekingen

Er is een hele bibliotheek vol geschreven over Frans Hals (1582/3-1666) en er zijn vele tentoonstellings- en bestandscatalogi over het werk van de schilder. Door het onderwerp te beperken tot zijn familieportretten is dit boek in al zijn beknoptheid een bijzondere aanvulling op de literatuur over deze schilder. Na een voorwoord en een dankwoord volgt een inleidend hoofdstuk over het werk van de schilder op dit gebied. Vervolgens zijn er hoofdstukken over een reconstructie van een versneden familieportret, de identificatie van de voorgestelde personen en een geïllustreerde lijst van alle werken op de tentoonstelling. Tot slot een beknopte literatuuropgave, register, fotoverantwoording en een colofon. Het is een mooi uitgevoerde tentoonstellingscatalogus, waarbij elk schilderij in zijn geheel en vele bijzondere details zijn afgebeeld. De tekst gaat in op allerlei facetten van het leven van toen en is ook voor niet-kunsthistorici redelijk te begrijpen. Al met al een mooie aanvulling op d…Lees verder