Boek
Nederlands

Voorlezen gaat zó : tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen...

Margriet Chorus (auteur), Irma Van Welzen (auteur)

Voorlezen gaat zó : tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen...

Handleiding met achtergrondinformatie over en tips voor het voorlezen aan kinderen van 0 tot 6 jaar in het gezin en kinderopvang.
Titel
Voorlezen gaat zó : tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang
Auteur
Margriet Chorus Irma Van Welzen
Taal
Nederlands
Editie
Zesde herziene druk
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2019
111 p. : ill.
ISBN
9789088509230 (paperback)

Besprekingen

Dat voorlezen van groot belang is voor de literaire socialisatie van kinderen blijkt uit elk onderzoek op dit gebied. Ook aan de sociale en talige ontwikkeling van kinderen levert voorlezen een belangrijke bijdrage. Uit andere publicaties blijkt helaas dat voorlezen niet in alle gezinnen vanzelfsprekend is en het in de voorschoolse opvoeding niet altijd een structurele plaats heeft. In deze uitermate prettige handleiding wordt voorlezen als normale, dagelijkse bezigheid gezien en worden veel suggesties aangereikt om een goede leesomgeving te scheppen waarin voorgelezen kan worden. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan meertalige kinderen, tips voor het (interactief) voorlezen en aan de selectie van voorleesverhalen. Zeer overzichtelijk komt ook voorlezen in de voorschoolse opvang aan de orde (en hoe dit verwerkt kan worden in het pedagogisch beleidsplan). Korte beschrijvingen uit de praktijk verlevendigen de handleiding. In een handig ABC wordt verwezen naar meer informatie over vo…Lees verder