Boek
Nederlands

De slimme organisatie : de toekomst van werk, leiderschap en innovatie

Menno Lanting (auteur)
+1
De slimme organisatie : de toekomst van werk, leiderschap en innovatie
×
De slimme organisatie : de toekomst van werk, leiderschap en innovatie De slimme organisatie : de toekomst van werk, leiderschap en innovatie

De slimme organisatie : de toekomst van werk, leiderschap en innovatie

Menno Lanting (auteur)
Sociale netwerken spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Hoe kun je daar als bedrijf gebruik van maken? Welke mogelijkheden ontstaan er dankzij digitale technologie? Met praktijkvoorbeelden van o.m. NASA, Google en Philips, van virtuele teams en crowdsurfing tot serious games en feedbacksystemen.
Titel
De slimme organisatie : de toekomst van werk, leiderschap en innovatie
Auteur
Menno Lanting
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: Business Contact, 2013
222 p.
ISBN
9789047005278 (hardback)

Besprekingen

Steeds meer organisaties hebben het moeilijk omdat hun businessmodellen achterhaald blijken te zijn, omdat ze er niet meer in slagen talentvolle generaties aan zich te binden en omdat het wantrouwen van consumenten en burgers alleen maar lijkt te groeien. Veel van die uitdagingen hebben volgens Menno Lanting te maken met de overgang van het industriële naar het netwerktijdperk, een tendens die vooral aangedreven wordt door de ontwikkeling van de ICT. Veel van de huidige organisaties zijn nog gebouwd op de uitgangspunten van het industriële tijdperk en moeten de omslag naar het netwerktijdperk nog maken. Door de ICT-evolutie zijn individuen vaker slimmer dan organisaties zodat ook de macht verschuift naar netwerken van individuen. Door de technologische ontwikkelingen hebben burgers en consumenten de organisaties steeds minder nodig. Als ze niet dringend veranderen, worden organisaties steeds dommer. Als er nieuwe en betere technologie verschijnt om te kunnen samenwerken en communicere…Lees verder
Dit boek gaat over nieuwe manieren van organiseren en samenwerken in het internettijdperk. Het laat de grote invloed en mogelijkheden van de moderne digitale technologie op een organisatie zien en maakt duidelijk hoe deze technologie kan helpen om een slimme organisatie te worden. Dit werkt de auteur – strateeg, leiderschapsexpert en publicist – uit in zeven thema's. Het gaat om het benutten van in huis aanwezige kennis via sociale media, gerichte aandacht voor cultuur en leiderschap, gericht delen van kennis, slimme feedback dankzij inzet van diezelfde sociale media etc. Zo kan een organisatie de moderne technologie benutten om medewerkers beter te laten samenwerken, hun kennis en ervaringen beter te leren kennen en daardoor gerichter in te zetten, sneller te reageren op ontwikkelingen en zo als organisatie beter te presteren. In het verlengde van twee eerdere boeken over digitalisering, leiderschap en organisatie is dit een derde boek dat door de enthousiasmerende schrijfstijl veel …Lees verder