Dit najaar wijden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een uitzonderlijke tentoonstelling aan Salvador Dalí en René Magritte (11 oktober 2019-9 februari 2020). De expo belicht de verhoudingen tussen beide surrealisten en toont hun onmiskenbare wederzijdse beïnvloeding. Dalí en Magritte ontmoeten elkaar in het voorjaar van 1929 in Parijs. In augustus van datzelfde jaar reist Magritt
Titel
Dali & Magritte
Auteur
Michel Draguet William Jeffett Danielle M. Johnson
Taal
Nederlands
Parallelle titel
Dali en Magritte
Uitgever
Brussel: Ludion, 2019
240 p. : ill.
Aantekening
Publicatie ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling te Brussel (KMSKB), 11 oktober 2019 tot 9 februari 2020
ISBN
9789493039193 (hardback)