Boek
Nederlands

Kleine baby's, prille ouders : samen in ontwikkeling

Nicole Vliegen (auteur), Christine Leroy (medewerker)
Beschrijving van de ontwikkeling van zeer jonge kinderen vanuit een psychodynamische visie.
Titel
Kleine baby's, prille ouders : samen in ontwikkeling / Nicole Vliegen ; m.m.v. Christine Leroy ... [et al.]
Auteur
Nicole Vliegen
Medewerker
Christine Leroy
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Acco, 2006
142 p.
ISBN
90-334-6100-5 9789033461002 (paperback)

Besprekingen

Dit boek, geschreven voor en door ontwikkelingspsychologen, heeft als doel om vanuit een psychodynamische visie een gedetailleerd beeld te schetsen van de ontwikkelingsfasen en -sprongen in de vroegste fase van de kindertijd. Eveneens wil het een overzicht geven van de aanpassings- en verwerkingsprocessen die gepaard gaan met beginnend ouderschap. De auteur zet een aantal theoretische gezichtspunten uiteen die aanknopingspunten kunnen bieden voor de preventieve en curatieve hulpverlening aan prille ouders.

De eerste kapittels over de individuele en interactionele ontwikkeling zijn erg theoretisch en gespecialiseerd. Voor lezers zonder voorkennis van de ontwikkelingspsychologie van baby's zijn deze erg stroef om lezen en niet altijd herkenbaar in de dagdagelijkse praktijk. De kloof tussen theorie en praktijk probeert men vervolgens op te vangen met concrete baby-observaties in een 'good-enough'-omgeving. Per leeftijdscategorie beschrijft men een fragment uit een baby-observatie…Lees verder
Dit boek, geschreven voor en door ontwikkelingspsychologen, wil vanuit een psychodynamische visie een beeld schetsen van de ontwikkelingsfasen en -sprongen in de vroegste fase van de kindertijd. Eveneens wil het een overzicht geven van de aanpassings- en verwerkingsprocessen die gepaard gaan met beginnend ouderschap. Het zet een aantal theoretische gezichtspunten uiteen die aanknopingspunten kunnen bieden voor de preventieve en curatieve hulpverlening (in de verpleegkunde, jeugdzorg, crèches etc.) aan prille ouders. Na enkele theoretische, moeilijke hoofdstukken volgen vele concrete baby-observaties, die telkens worden geanalyseerd. De waarde en de methode van de baby-observatie worden beklemtoond, net als het concept van de 'good-enough'-omgeving (de basiswaarden van stabiliteit en affectie). Ondanks de uitgebreide concrete uitwerking van het theoretisch model, blijft dit boek in hoofdzaak vakliteratuur, in het bijzonder voor zij die thuis zijn in de psychodynamische theorie. Een uit…Lees verder

Suggesties