Boek
Nederlands

Demografie en samenleving

Patrick De Groote (auteur), Vicky Truwant (auteur)
'Demografie & Samenleving' is het eerste wetenschappelijk basiswerk in het Nederlands over demografie. In 10 hoofdstukken komen omzeggens alle demografische aspecten aan bod, gaande van definities en basisprincipes, over databronnen, nataliteit, nuptialiteit en samenlevingsvormen, mortaliteit, bevolkingsgroei en -projecties, structuur van de bevolking, beleidsrelevante vraagstukken, tot wereld
Onderwerp
Demografie
Titel
Demografie en samenleving
Auteur
Patrick De Groote 1958- Vicky Truwant
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Universitaire Pers, 2003 | Andere uitgaves
448 p. : ill.
ISBN
90-5867-302-2

Besprekingen

Demografie is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek naar en de (statistische) beschrijving van ontwikkelingen in omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van bevolkingen en de maatschappelijke oorzaken en de gevolgen daarvan. In de 'formele demografie' worden de demografische processen gemeten en beschreven zonder meer. In de 'sociale demografie' wordt naar verbanden gezocht tussen demografische processen en structuren enerzijds en economische of sociale maatschappelijke processen anderzijds. De demografie staat als hulpwetenschap ten dienste van allerlei onderzoeksdomeinen als economie, geschiedenis, geografie, sociologie, maar krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht in politieke milieus als bron voor beleidsrelevant onderzoek. Drie heikele en zeer gevoelige politieke thema's zijn immers zeer nauw gelieerd met demografisch onderzoek: de vergrijzing van de bevolking en de gevolgen daarvan voor ons sociale-zekerheidssysteem; de toenemende migratiestromen naar he…Lees verder

Over Patrick De Groote

Patrick De Groote (Brugge, 13 oktober 1958) is een Belgisch Vlaams-nationalistisch politicus van de N-VA.

Levensloop

De Groote werd beroepshalve onderwijzer.

Hij werd lid van de Oostkampse Volksuniejongeren en van 1989 tot 2018 was hij gemeenteraadslid van Oostkamp. Nadat de Volksunie in 2001 uiteenviel, koos De Groote om zich aan te sluiten bij de N-VA.

Bij de federale verkiezingen van 2003 stond hij als eerste opvolger op de N-VA-lijst voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring West-Vlaanderen. Van 30 juli 2004 tot aan de verkiezingen van 2007 was hij effectief volksvertegenwoordiger ter opvolging van Geert Bourgeois, die verkozen was in het Vlaams Parlement. Van 2008 tot 2010 was hij opnieuw Kamerlid ter opvolging van minister Stefaan De Clerck.

Daarna was De Groote van 2010 tot 2014 als opvolger lid van de Belgische Senaat. Bij de verkiezingen van 2014 was hij geen kandidaat meer en bijgevo…Lees verder op Wikipedia