Boek
Nederlands

Geo-economie : economisch-geografische aspecten van onze wereldeconomie

Geo-economie : economisch-geografische aspecten van onze wereldeconomie

In de geografie wordt de interactie tussen mens en fysisch milieu in een ruimtelijke context op verschillende schaalniveaus bestudeerd, alsook de dynamiek ervan. Geografie is een schakel tussen zogenaamde exacte en humane wetenschappen. Daarbij leent zij zich uitstekend als hulpwetenschap voor tal van disciplines, waaronder de (toegepaste) economie. Economische geografie is de ruimtelijke synthe
Titel
Geo-economie : economisch-geografische aspecten van onze wereldeconomie
Auteur
Patrick De Groote 1958-
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Leuven: Universitaire Pers, 2004 | Andere uitgaves
436 p. : ill.
ISBN
90-5867-397-9 (hardback) 9789058673978 (hardback)

Besprekingen

Deze mooie en omvangrijke publicatie brengt ons volgens de auteur het eerste Nederlandstalige werk op dit terrein. Totnogtoe was een dergelijk werk, dat tevens een didactisch handboek vormt, niet beschikbaar. Het is een inleidend werk, dat de relatie tussen geografie en economie als onderzoeksgebied heeft. We kunnen ook stellen dat het een degelijk naslagwerk is. In de economische geografie worden de verschillende activiteitssectoren in hun samenhang met de ruimte behandeld. Na observatie en beschrijving worden de verklarende factoren onderzocht die in hun ruimtelijke interacties de economische activiteiten bepalen. In dit boek worden de fysische en menselijke factoren bekeken die het economisch productieproces en de wereldhandel beïnvloeden. Enkel de primaire en de secundaire sectoren worden behandeld. De tertiaire en non-profitsectoren vallen buiten het bereik van het werk. De uiteenzetting beslaat acht hoofdstukken en is overvloedig verlucht met tabellen, figuren en fotomateriaal. …Lees verder

Over Patrick De Groote

Patrick De Groote (Brugge, 13 oktober 1958) is een Belgisch Vlaams-nationalistisch politicus van de N-VA.

Levensloop

De Groote werd beroepshalve onderwijzer.

Hij werd lid van de Oostkampse Volksuniejongeren en van 1989 tot 2018 was hij gemeenteraadslid van Oostkamp. Nadat de Volksunie in 2001 uiteenviel, koos De Groote om zich aan te sluiten bij de N-VA.

Bij de federale verkiezingen van 2003 stond hij als eerste opvolger op de N-VA-lijst voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskring West-Vlaanderen. Van 30 juli 2004 tot aan de verkiezingen van 2007 was hij effectief volksvertegenwoordiger ter opvolging van Geert Bourgeois, die verkozen was in het Vlaams Parlement. Van 2008 tot 2010 was hij opnieuw Kamerlid ter opvolging van minister Stefaan De Clerck.

Daarna was De Groote van 2010 tot 2014 als opvolger lid van de Belgische Senaat. Bij de verkiezingen van 2014 was hij geen kandidaat meer en bijgevo…Lees verder op Wikipedia