Boek
Nederlands

Het land van aankomst

Paul Scheffer (auteur)
+1
Het land van aankomst
×
Het land van aankomst Het land van aankomst

Het land van aankomst

Onderzoek en analyse van migratiebewegingen en integratieproblemen.
Titel
Het land van aankomst
Auteur
Paul Scheffer
Taal
Nederlands
Editie
14de geactualiseerde dr.
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2014 | Andere uitgaves
527 p.
Aantekening
Herwerkt n.a.v. de tv-serie Land van aankomst
ISBN
9789023489214 (paperback)

Besprekingen

In een vorig leven was ik eens getuige van een merkwaardig, maar veelbetekend voorval in een integratiecentrum. Op 11 juli diende de Vlaamse leeuwenvlag uitgehangen te worden, maar dat zinde enkele autochtone medewerkers niet. Ze smeten de vlag op de grond en trapten er demonstratief op. Aan de kant stonden enkele medewerkers van Turkse afkomst ontzet te staren, geschandaliseerd door het gebrek aan respect voor vlag en gemeenschap van hun collega's. Dat zouden zij nooit doen, niet met de Vlaamse, de Belgische of de Turkse vlag!
Zo'n voorval illustreert wat Paul Scheffer indertijd heeft willen aankaarten met zijn beruchte artikel 'Het multiculturele drama' ('NRC Handelsblad', 29.01.2000). Het failliet van de integratie weet hij deels aan de onverschilligheid van elite en politiek tegenover de gemeenschap(pen) van eigen land. Onder het mom van een multicultureel ideaal negeerden ze zowel de angst van de ingezetenen voor immigratie, als de ernstige problemen waarmee nieuwkomers te ka…Lees verder
Paul Scheffer publiceerde in 2000 het geruchtmakende artikel 'Het multiculturele drama'. De heftige reacties daarop waren voor hem het begin van een onderzoek naar de factoren en effecten van migratie en integratie. Deze sociologische, economische en historische studie resulteerde in dit boek. Scheffer analyseert en beschrijft wat migratie met mensen en hun samenleving doet. Zowel de migratiebewegingen in Europa als in Amerika worden onder de loep genomen. Migratie en natievorming, de verzuiling van de islam, migratie en ontwikkelingshulp, postkoloniale lessen, de kunst van het kosmopolitisme, de waarde van culturen, Nederland vermijdingsland, segregatie en ongelijkheid, zijn enkele van de onderwerpen die behandeld worden. De auteur stelt dat de aanwezigheid van immigranten een voortdurende uitnodiging is tot zelfonderzoek. Voor zelfonderzoek is achtergrondinformatie nodig. Hierin voorziet het boek ruimschoots. Scheffers analyses zijn een belangrijke bijdrage aan het integratiedebat e…Lees verder

Over Paul Scheffer

Paul Scheffer kan verwijzen naar:

  • Prof. dr. P.J. Scheffer (1954), publicist en prominent lid van de Partij van de Arbeid
  • P.H.M. Scheffer (1948), van 2006 tot 2012 burgemeester van Harlingen