Boek
Nederlands

Juist ! : tips van de VRT-taaladviseur

Ruud Hendrickx (auteur)

Juist ! : tips van de VRT-taaladviseur

In de reeks:
Columns over juist taalgebruik, met bijzondere aandacht voor de Vlaams-Nederlandse verschillen.
Titel
Juist ! : tips van de VRT-taaladviseur
Auteur
Ruud Hendrickx
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2003
120 p.
ISBN
90-6306-469-1

Besprekingen

Negentig korte stukjes die Ruud Hendrickx vanuit zijn praktijk als taaladviseur bij de VRT selecteerde. Vlot gestelde bedenkingen bij vormen van specifiek taalgebruik. De auteur geeft duidelijke indicaties voor een verantwoord taalgebruik en belicht genuanceerd mogelijke kleine betekenisverschillen van woorden in een bepaalde context of van verwante woorden. Zijn aandacht gaat uit naar een directe taalpraktijk. Maar in bepaalde gevallen zou de lezer wel eens meer gediend zijn door een wat radicaler geformuleerd en gemotiveerd standpunt. Stelt de auteur zich in sommige gevallen niet iets te vrijblijvend, te inschikkelijk op? Gaat hij er soms niet iets te losjes over? Of neemt hij die houding aan uit behoedzaamheid? Het is alleszins vreemd dat je moet vernemen dat Hendrickx voorbijgaat aan wat hij zelf strikt grammaticaal noemt en dan een persoonlijke voorkeur laat blijken. Zijn raad vaak te twijfelen en dan woordenboeken -- misschien toch ook nog andere bronnen -- te consulteren, stimu…Lees verder
Sinds 1998 werkt de auteur als taaladviseur bij de Belgische radiozender VRT. Hij schreef wekelijks over taalkundige vraagstukken in de nieuwsbrief voor het personeel. Dit boekje is een selectie uit deze meer dan tweehonderd columns. De meest interessante en grappige - in totaal negenentachtig - geven een aardig beeld van praktische vragen in spreek- en schrijftaal die om opheldering of oplossing vragen. Naslagwerken (Van Dale, Groene Boekje) worden bekend verondersteld. Een aardige kijk op de zorg die Belgen besteden aan hun moedertaal, met inbegrip van oog voor dialectische nuances, en weerzin tegen het tekort aan duidelijke spellingsregels. Doordat er waar nodig steeds aandacht is voor Nederlandse en Vlaamse varianten ook aardig voor Nederlanders. Paperback; normale druk.

Over Ruud Hendrickx

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Ruud Hendrickx

Ruud Hendrickx (Tienen, 17 januari 1964) is een Belgisch taalkundige en onder meer taaladviseur van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie. Hij is lid van het Taaladviesoverleg van de Nederlandse Taalunie.

Hendrickx studeerde Germaanse filologie (Nederlandse en algemene taalkunde) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Van 1988 tot 1990 was hij medewerker van professor Guido Geerts. In 1990 ging Hendrickx bij de Vlaamse openbare omroep (VRT) werken. Hij werd er eerst eindredacteur op de afdeling Vertaling en Ondertiteling.

In 1998 werd Hendrickx VRT-taaladviseur. Hendrickx werkte onder meer aan het Taalcharter, waarin advies en richtlijnen voor het taalgebruik bij de VRT zijn opgenomen en waarin de omroep streeft naar het stimuleren van de standaardtaal met toevoeging van Vlaamse woorden. Mede onder zijn impuls kwam men tot een bipolaire visie op 'standaardtaal', waarbij Vlaanderen en Nederland twee gelijkwaardige polen van het Nederlands vormen…Lees verder op Wikipedia