Boek
Nederlands

Een geschiedenis van de traan

Tom Lutz (auteur)

Een geschiedenis van de traan

Overzicht van gangbare wetenschappelijke theoriee͏̈n over huilen, dat fysiologische, chemische, psychosociale, antropologische en culturele aspecten omvat.
Titel
Een geschiedenis van de traan
Auteur
Tom Lutz
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
Crying : the natural and cultural history of tears
Uitgever
Amsterdam: Anthos, 2001
352 p. : ill.
ISBN
90-414-0512-7

Besprekingen

Tom Lutz, verbonden aan de universiteit van Iowa, heeft niettemin de taak op zich genomen een zo breed mogelijke historie van de traan te schrijven -- inclusief de geschiedenis van het psychofysiologisch onderzoek naar het huilen, een inmiddels al even onoverzichtelijk terrein als de 'algemene' geschiedenis en culturele antropologie van de traan. Het enorme onderwerp is door de auteur eerder typologisch dan chronologisch aangepakt. Na een inleiding die kriskras door de geschiedenis, de verschillende contexten en interpretaties van het huilen voert, worden achtereenvolgende hoofdstukken gewijd aan auteurs en tradities betreffende het huilen, de lichamelijke aspecten ervan, de psychologie van het huilen, het verschillende huilen van mannen en vrouwen, zuigelingen en kinderen, door antropologen bestudeerde 'treurculturen', diverse functies van het huilen (wraakzucht en escapisme bv.) en de rol van tranen in (populaire) fictie.

Wat in al deze deelbenaderingen opvalt en ietwat stoor…Lees verder
Huilen is een universeel en exclusief menselijk verschijnsel. Deze Amerikaanse auteur geeft een beschrijving van de ideeën die binnen een breed scala aan wetenschappen over huilen ontwikkeld zijn. Na een historische inleiding over 'passend' huilgedrag, gaat hij in op de lichamelijke aspecten van huilen (traanvocht, activiteit van spieren en hersenen etc.). Vervolgens komt de psychologie aan de orde, waarbij aandacht besteed wordt aan de cathartische, behavioristische en cognitieve emotietheorieën. Sociologisch onderzoek ontstijgt het individuele niveau en koppelt de betekenis van tranen aan factoren als leeftijd en sekse, terwijl transcultureel onderzoek de rol van huilen binnen verschillende culturen blootlegt. Het slothoofdstuk belicht de geschiedenis van huilen in literatuur, film en schilderkunst. Een degelijk en goed leesbaar overzichtswerk, waarin bestaande wetenschappelijke theorieën op een overzichtelijke manier worden samengebracht. De herkenbare voorbeelden uit literatuur e…Lees verder