Book
Dutch

Louis Tijssen 1865-1929 : biografie van een Limburgse zielzorger : een wetenschappelijke proeve op het gebied van d...

Antoine Jacobs (author)

Louis Tijssen 1865-1929 : biografie van een Limburgse zielzorger : een wetenschappelijke proeve op het gebied van d...

Biografie van de Limburgse pastoor als typische representant van de clerus in het Limburg van zijn tijd.
Title
Louis Tijssen 1865-1929 : biografie van een Limburgse zielzorger : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de theologie / Antonius Petrus Johannes JAcobs
Author
Antoine Jacobs
Language
Dutch
Publisher
Nijmegen: Valkhof, 2001
370 p., [8] p. pl.
Note
Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, in het openbaar te verdedigen op 18 april 2001
ISBN
90-5625-109-0

Reviews

Slechts weinig is bekend over het dagelijks leven van de 'gewone' katholieke zielzorger in de laatste decennia van de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw. Jacobs heeft nu met deze biografie - zijn proefschrift - een typisch Limburgse geestelijke uit deze periode minutieus beschreven. Voor zover de bronnen het toelaten, schrijft de biograaf over: afkomst, opleiding, intellectueel niveau, spiritualiteit, invulling van het pastoorsambt, maatschappelijke en financiële positie, carrièreontwikkeling, huisvesting en dagindeling. Het werk geeft ook een beeld van het katholiek geloof in die tijd. Zij het in de overigens typisch Limburgse omgeving van Tijssen - die wezenlijk anders was dan de rest van Nederland. Jacobs maakte deze heldere wetenschappelijke studie op verzoek van J. Gijsen, bisschop van Roermond, die de heiligverklaring van deze zeer vrome man opnieuw schwung wilde geven. De auteur is historicus en was onder meer auteur en redacteur van het deel 'Limburg' van…Read more