Book
Dutch

Rood rubber : Leopold II en zijn Kongo

+1
Rood rubber : Leopold II en zijn Kongo
×
Rood rubber : Leopold II en zijn Kongo Rood rubber : Leopold II en zijn Kongo

Rood rubber : Leopold II en zijn Kongo

Geschiedenis van het Belgische koloniale bewind in Kongo Vrijstaat in de periode tot 1908, toen deze Afrikaanse kolonie persoonlijk eigendom was van koning Leopold II, en van de misdaden tegen de menselijkheid die in dat tijdvak werden gepleegd.
Title
Rood rubber : Leopold II en zijn Kongo
Author
Daniël Vangroenweghe
Language
Dutch
Edition
Vierde, herziene druk
Publisher
[Amsterdam]: De Geus, 2020 | Other editions
416 p., [24] p. platen
ISBN
9789401473408 (paperback) 9789044544527 (paperback, De Geus)

Reviews

Een eeuw na het vernietigende rapport van Roger Casement staat het bewind van Leopold II in Kongo Vrijstaat opnieuw in de belangstelling. De discussie, zoals die recent gevoed werd door het boek van Adam Hochschild en de film van Peter Bate, blijft geladen. Uitgeverij van Halewyck brengt een nieuwe editie uit van Rood rubber, het boek van Daniel Vangroenweghe dat bij zijn verschijnen in 1985 wel ophef maakte in de media, maar weinig navolging kende in de geschiedschrijving.

In de Angelsaksische wereld verschijnen nog steeds werken over deze periode in de Belgische koloniale periode. In 2002 verscheen bv. nog het minder sensationele European atrocity, African catastrophe van Martin Ewans. De werken van Hochschild en Bate hebben veel te danken aan A. M. Delathuy, pseudoniem van Jules Marchal, die in zijn vele boeken de Kongo Vrijstaat aan de schandpaal nagelt. Marchals eerste boek verscheen enkele maanden na de eerste editie van Vangroenweghes boek, Leopold II en…Read more
In dit boek, dat verscheen in 1985 en nu toe is aan een derde, herziene uitgave, gaat de Vlaamse antropoloog en historicus dieper in op de exploitatie van rubber en andere producten in het koloniale Kongo (1885-1908). Het boek opent met een nieuw voorwoord door de auteur en een 'vooraf' door de Amerikaanse historicus Jan Vansina. In de eerste hoofdstukken bespreekt de auteur de gruwel in het Evenaarsdistrict en de werkwijze van de Anglo-Belgian India Rubber Company (ABIR). Daarna gaat hij onder meer dieper in op het werk van de activist Edmund Dene Morel, het rapport van Roger Casement (1904), de voedsel- en rubberbelasting in gebieden onder direct staatsbewind, het Kroondomein van Leopold II en de annexatie door België. Bij zijn verschijning veroorzaakte 'Rood rubber' redelijk wat ophef. Dat dit baanbrekende boek niet altijd even neutraal is, valt te vergeven omdat de auteur als eerste zoveel bewijsmateriaal verzamelde. Middenin is er een katern met zwart-witfoto's; achteraan volgen …Read more