Book
Dutch

Kapellen in Vlaanderen : vergeten verleden

Hans Geybels (author)
+1
Kapellen in Vlaanderen : vergeten verleden
×
Kapellen in Vlaanderen : vergeten verleden Kapellen in Vlaanderen : vergeten verleden

Kapellen in Vlaanderen : vergeten verleden

Reviews

Onder het bladerdak van een oude boom, verborgen tussen glooiende akkers, op een kruispunt van veldwegen, aan de schaduwrand van het 'gevreesde' bos, in een vergeten straat van de stad, onopvallend bevestigd aan de gevel van een huis", daar komen we ze tegen: de kapelletjes in Vlaanderen. Ze hebben een rijk heidens/voorchristelijk/vroegchristelijk verleden. Soms zijn ze heel klein en fungeren ze als sacrale landschapselementen die door de gewone gelovigen zijn ingericht, andere keren zijn ze protserig en groot, gefundeerd door adellijke families, congregaties, de kerk enz.

Hans Geybels leidt ons in deze publicatie door het fascinerende verleden van de kapelletjes in Vlaanderen. Hij onderzoekt hun ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling. Vier hoofdstukken doen het verhaal. Een eerste behandelt de oorsprong van de kapellen; het tweede belicht hun belang in de middeleeuwen; het derde en vierde schetsen hun geschiedenis in de nieuwe en nieuwste tijd. Doorheen zijn verhaal hee…Read more
Als uitgelezen auteur leidt theoloog en woordvoerder van kardinaal Daneels Hans Geybels ons in deze luxueuze publicatie door het fascinerende verleden van de kapelletjes in Vlaanderen. Hij onderzoekt hun ontstaansgeschiedenis in voor- en vroegchristelijke tijden, en hun verdere ontwikkeling. Geybels heeft vooral oog voor de zingevende betekenis van kapellen. Steeds weer blijken ze het resultaat van religieuze behoeften en volkscultuur. Vandaar ook dat heiligen, hun legendes en wonderen, een grote rol spelen in deze tekst. Veel minder aan de orde is de toch belangrijke architecturale en kunsthistorische waarde van dit patrimonium. Los van die kritiek is het een mooie en rijk geïllustreerde (met kleurenfoto's van Bart Deseyn) uitgave die de mens soms wat melancholisch doet hunkeren naar zonnige, rustige vakantiedagen waarin hij de tijd heeft om het landschap en het sacrale verleden dat daarin opdoemt, tot zich te laten komen. Het boek sluit af met de lange lijst van beschermde kapellen …Read more