Book
Dutch

Handboek ecologisch tuinieren

Herman Van Boxem (author), Philip Robinet (author), Frank Williame (author)
Theorie en praktijk van het ecologisch tuinieren, met inbegrip van de biologisch-dynamische teeltwijze.
Title
Handboek ecologisch tuinieren
Author
Herman Van Boxem Philip Robinet Frank Williame Guy Buysse Bart Maes
Language
Dutch
Edition
10
Publisher
Berchem: Velt, 2006
780 p. : ill.
ISBN
9789080062641

Reviews

Het onvolprezen Handboek ecologisch tuinieren is intussen aan zijn negende, herziene druk toe. Het is sinds 1993 geleden dat deze uitgave geheel herzien werd (vijfde druk). Toen lag de nadruk op een nieuwe lay-out, het aanpassen van de hoofdstukken 'Bemesting' en 'Planning' aan de nieuwste inzichten inzake bodem een bemesting, en een volledige herziening van de rassen in de teelthoofdstukken. In vergelijking liggen de aanpassingen voor deze negende, herziene druk meer gespreid over de hoofdstukken. De nieuwste inzichten van het bodemonderzoek, de geactualiseerde informatie rond bemesting en de preventie bij gewasbescherming lopen het meest in de kijker. Een kleurig toemaatje wordt verschaft door een katern met een 70-tal kleurenfoto's, achterin het boek. Dit standaardwerk, waarin de basisprincipes van het ecologische tuinieren wordt uiteengezet ('Historiek', 'Plant', 'Bodem', 'Bemesting', 'Gewasbescherming', 'Planning', 'Teeltmaatregelen', 'Inrichting en materiaal'), bespreekt …Read more
Standaardwerk over ecologisch tuinieren - waaronder de biologisch-dynamische teeltwijze -, waarin de Vereniging Voor Ekologische Leef- en Teeltwijze (VELT) op basis van een grondige studie en veel ervaring een zeer gedetailleerd en up to date overzicht geeft van theorie en praktijk. Laatstgenoemde bestaat uit complete informatie over de (wissel)teelt van talloze groentesoorten, successievelijk onderverdeeld naar tuinperceel, familie en soort. Hierna volgen cijfermateriaal, een lijst van de groentenamen in 5 talen, een uitgebreide literatuurverantwoording en dito register op onderwerpen en Nederlandse plantennamen. Het uiterlijk van het in spreektaal gestelde naslagwerk is sober (geen foto's) maar verzorgd, getuige het stevige kringlooppapier en de duidelijke tekeningen. Een "must" voor elke Vlaamse en Nederlandse ecologische/biologische amateur-tuinierder van beginner tot gevorderde.