Book
Dutch

Moreel verval

Margaret Atwood (author)
Title
Moreel verval
Author
Margaret Atwood
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Moral disorder
Publisher
Amsterdam: Prometheus, 2006
241 p.
ISBN
90-446-0929-7
Other languages:

Reviews

Een Atwoodiaanse 'verhalensuite'
Margaret Atwood is vooral bekend om haar romans, maar haar kortverhalen zijn essentieel in het doorgronden van haar oeuvre. Ze kunnen zeer uiteenlopende vormen aannemen (nanoverhaal, prozagedicht, klassiek kortverhaal of zelfs kleine novelle), maar allemaal worden ze gekenmerkt door complexe personages in moeilijke situaties of relaties die een lastige emotionele weg moeten afleggen om een verandering of oplossing te bewerkstelligen. Doordrenkt met de nodige ironie worden de weerhaken des levens wat draaglijker en gerelativeerder, zonder aan de ernst af te doen. Zoals bv. in dit titelloze zes woorden lange nanoverhaal: "Longed for him. Got him. Shit.", dat je in al zijn beknoptheid toch nog vol kan raken. Het cynisch getinte verhaal 'Happy endings' uit de bundel Murder in the dark (1983) maakt brandhout van de traditionele focus op de (alternatieve) afloop van een levensverhaal: "John and Mary meet. What happens next? [...] You'll have to face it, t…Read more
Vanuit het heden wordt van een echtpaar op leeftijd in wisselend perspectief een uitermate scherpzinnige, boeiende terugblik gegeven. Vooral het leven van Nell staat centraal. Van het zusje dat geboren wordt als ze al elf jaar is, tot het oppakken van haar eigen leven, ver van de familie als ze haar studie Engels heeft afgerond, tot de aanvankelijk hippieachtige relatie met een oudere man, haar latere echtgenoot, op het platteland. De elf verhalen, die voor een deel al eerder in soms andere vorm in tijdschriften verschenen, vormen op een bepaalde manier een geheel. In een prachtig, heel mooi vertaald proza, vergroot de o.m. met de Booker Prize bekroonde Canadese schrijfster bepaalde gebeurtenissen uit; ze hanteert een scherpe pen, waarbij humor niet ontbreekt. Ze weet de tijdgeest goed te vatten. Een literaire roman die de kenners en liefhebbers van de vele boeken van Margaret Atwood (1939) zeker moeten lezen. Kleine druk.

About Margaret Atwood

Margaret Eleanor Atwood (born November 18, 1939) is a Canadian poet, novelist, literary critic, essayist, teacher, environmental activist, and inventor. Since 1961, she has published 18 books of poetry, 18 novels, 11 books of non-fiction, nine collections of short fiction, eight children's books, and two graphic novels, and a number of small press editions of both poetry and fiction. Atwood has won numerous awards and honors for her writing, including two Booker Prizes, the Arthur C. Clarke Award, the Governor General's Award, the Franz Kafka Prize, Princess of Asturias Awards, and the National Book Critics and PEN Center USA Lifetime Achievement Awards. A number of her works have been adapted for film and television.

Atwood's works encompass a variety of themes including gender and identity, religion and myth, the power of language, climate change, and "power politics". Many of her poems are inspired by myths and fairy tales which int…Read more on Wikipedia