Book
Dutch

Onderwijs van eigen makelij : procesboek actieonderzoek in scholen en opleidingen

Petra Ponte (author)
+1
Onderwijs van eigen makelij : procesboek actieonderzoek in scholen en opleidingen
×
Onderwijs van eigen makelij : procesboek actieonderzoek in scholen en opleidingen Onderwijs van eigen makelij : procesboek actieonderzoek in scholen en opleidingen

Onderwijs van eigen makelij : procesboek actieonderzoek in scholen en opleidingen

In series:
Verkenning van de mogelijkheden van actieonderzoek als een mogelijkheid van vernieuwing en professionalisering van het onderwijs.
Title
Onderwijs van eigen makelij : procesboek actieonderzoek in scholen en opleidingen
Author
Petra Ponte
Language
Dutch
Publisher
Soest: Nelissen, 2006
192 p. + cd-rom
ISBN
90-244-1608-6 9789024416080

Reviews

Volgens de teacher as researcher-benadering is de leraar niet zozeer een uitvoerder van centraal vastgelegde leerplannen, maar een ontwerper van leeromgevingen en een verbeteraar van onderwijs. Via actieonderzoek verwerven leraren al doende inzichten in hun handelen. Deze inzichten komen tot stand op basis van analyse en interpretatie van systematisch verzamelde gegevens, in dialoog met collega's binnen en buiten de school, waarbij leerlingen als belangrijke bron van informatie worden gebruikt.

Dit boek is gebaseerd op een studie naar de uitvoering van actieonderzoek door leraren en de begeleiding daarvan door opleiders van lerarenopleidingen. De studie is uitgevoerd in het kader van een internationaal ARTE-project (Action Research in Teacher Education). Het boek wil een praktisch overzicht bieden van zowel de achtergronden en werkwijzen van actieonderzoek als van ervaringen met de concrete uitvoering en begeleiding ervan. Het bestaat uit drie delen. Deel A verschaft the…Read more
Actieonderzoek wordt gezien als een middel om docenten te professionaliseren, waarbij zij heel dicht bij de eigen (school)werkelijkheid blijven en daarbinnen werken aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het proces is reflectie op het eigen handelen. Naast het boek is ook een cd-rom opgenomen, waarop diverse artikelen zijn geplaatst met ervaringen over actieonderzoek in de praktijk. Het boek zelf bestaat uit twee delen: algemene achtergronden en de concrete materialen en formulieren. Het boek geeft tal van voorbeelden aan waarbinnen actieonderzoek gebruikt kan worden. Daarbij wordt zowel ingegaan op voorbeelden van opleiding, nascholing en begeleiding. Door de opname van talrijke werkformulieren, agenda's en praktijkschetsen krijgt het een praktisch karakter. Het boek is vooral bedoeld voor schoolleiders, middenkader en opleidingen, een relatief beperkte doelgroep.

Suggestions