Book
Dutch

Archimedes : voorloper van de moderne wetenschap

Archimedes : voorloper van de moderne wetenschap

Title
Archimedes : voorloper van de moderne wetenschap
Author
Pier Daniele Napolitani
Language
Dutch
Original language
Italian
Original title
Archimede: alle radici della scienza moderna
Publisher
Amsterdam: Natuurwetenschap en Techniek, 2006
159 p. : ill.
ISBN
90-76988-97-8 9789076988979

Reviews

Het karakter, de levensloop en de wetenschappelijke loopbaan van Archimedes worden boeiend beschreven. Zijn belangrijke ontdekkingen en uitvindingen worden diepgaand besproken en zijn geniale wiskundige technieken goed belicht. Naast de fundamentele theorie hield hij zich ook bezig met de toepassing daarvan in de praktijk. Tegen de achtergrond van de Punische Oorlogen geeft Archimedes' wetenschappelijke levensverhaal een goed inzicht in de geschiedenis van de natuur- en de wiskunde van de 3e eeuw voor onze jaartelling. Omkaderde intermezzo's, waarin dieper op onderwerpen wordt ingegaan, maken dit boek zeer compleet. Helder taalgebruik; de rode steunkleur in de tekst verduidelijkt veel. Mooie informatieve figuren, fraaie zwart-wit- en kleurenfoto's, goede lay-out en bladspiegel. Achterin een (internationale) bibliografie, bronvermelding van de illustraties, trefwoordenregister en Archimedes' levensloop in een notendop. Dit boek is geschikt voor mensen met goede kennis van wis- en natuu…Read more