Refine

Format
Pick one or more filters
Publication date range
Series
Pick one or more filters
Publisher
Pick one or more filters
Author
Pick one or more filters
Review
Pick one or more filters
Topics
Pick one or more filters

27 results found

Filter on

Sort by

Book
Dutch

Pleegzorg onder de loep

Onderzoek naar de zorg voor pleegkinderen en de oorzaken van het voortijdig afbreken van pleegzorgplaatsingen, met suggesties voor het verkleinen van afbreukrisico's.
Publisher:
Uitgeverij SWP, © 2017
Onderzoek naar de zorg voor pleegkinderen en de oorzaken van het voortijdig afbreken van pleegzorgplaatsingen, met suggesties voor het verkleinen van afbreukrisico's.
Book
Dutch

Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind : pedagogische besluitvorming bij uithuisplaatsing

Gids voor de praktische uitwerking van het overheidsbeleid inzake uithuisplaatsing van kinderen tot zes jaar, gebaseerd op actuele pedagogische en ontwikkingspedagogische kennis.
Publisher:
Agiel, 2007
Gids voor de praktische uitwerking van het overheidsbeleid inzake uithuisplaatsing van kinderen tot zes jaar, gebaseerd op actuele pedagogische en ontwikkingspedagogische kennis.
Book
Dutch

Pleegzorg in perspectief : ontwikkelingen in theorie en praktijk

Artikelen over de begeleiding van pleegkinderen en het beleid ten aanzien van pleegzorg, ontwikkingen daarin en het toekomstperspectief.
Publisher:
Koninklijke Van Gorcum, 2010
Artikelen over de begeleiding van pleegkinderen en het beleid ten aanzien van pleegzorg, ontwikkingen daarin en het toekomstperspectief.
Book
Dutch

Koekie & ik : hoe een pleegkind mijn leven veranderde

De ervaringen van een onervaren pleegvader met zijn 8-jarige Surinaamse pleegzoon.
Publisher:
Lev., 2012
De ervaringen van een onervaren pleegvader met zijn 8-jarige Surinaamse pleegzoon.
Book
Dutch

Herrie in huis : ervaringen van een gezinshuismoeder

Verslag van de dagelijkse gang van zaken in een gezinshuis, een tussenvorm tussen een pleeggezin en een tehuis, waar kinderen met meervoudige gedragsstoornissen worden opgevangen.
Publisher:
SWP, 2012
Verslag van de dagelijkse gang van zaken in een gezinshuis, een tussenvorm tussen een pleeggezin en een tehuis, waar kinderen met meervoudige gedragsstoornissen worden opgevangen.