Livre
Néerlandais

Ecologisch tuinieren voor beginners

Geert Gommers (auteur), Greet Tijskens (auteur)
Ecologische tuiniers werken graag samen met de natuur. Die heeft immers sterke troeven om voor lekkere en mooie groenten te zorgen. En moeilijk hoeft het niet te zijn, ecologisch tuinieren. Wie zich er nog nooit aan waagde, krijgt er met deze uitgave wel zin in. Je maakt snel kennis met de basis van het ecologisch tuinieren. Hoe verzorg je de bodem? Waarom kies je voor vruchtwisseling? En hoe bes
Titre
Ecologisch tuinieren voor beginners
Auteur
Geert Gommers Greet Tijskens
Langue
Néerlandais
Édition
3de herz. dr.
Éditeur
Berchem: Velt, 2010
71 p. : ill.
ISBN
9789080062672 (paperback)

Commentaires

De drempel dit volumineuze boekwerk (780 blz.) lijkt misschien onoverkomelijk voor 'absolute beginners'. Om daaraan tegemoet te komen ontwikkelde Velt recent Ecologisch tuinieren voor beginners. In een een kleurige lay-out wordt de neofiet ingewijd in de geheimen van het vak. Wat is ecologisch tuinieren? Hoe begin je eraan? Cruciaal is om met behulp van o.m. compost en groenbemesters over een 'levende' bodem te beschikken. Vruchtwisseling zorgt ervoor dat de grond minder uitgeput wordt en ziekten voorkomen worden. Aangezien er niet gespoten wordt, zijn er een aantal (preventieve) maatregelen nodig om de gewassen te beschermen. Van maand tot maand worden de activiteiten in de moestuin opgevolgd. Een aantal tabellen en een zaaikalender geven praktische ruggensteuntjes. Handig, helder en overzichtelijk, deze lichtgewichtkruising tussen het Handboek en het tijdschrift 'Seizoenen'. [Kris van Zeghbroeck]
Beknopte handleiding voor het kweken van groenten zonder het natuurlijk evenwicht onnodig te verstoren. Er wordt uitgelegd hoe men kan starten met een ecologische groentetuin, wat men voor de bodem kan doen, hoe men composteert en voor vruchtwisseling zorgt, en hoe men omgaat met gewenste en ongewenste dieren. Daarna wordt voor telkens twee maanden van het jaar aangegeven wat er op dat moment in de tuin gedaan kan worden. Er zijn adviezen over de beste groenterassen. Ook is er aandacht voor inkuilen en zorg voor het gereedschap. Achter in het boek staat een uitgebreide werkkalender met gegevens per groente. Ook is er info over leveranciers, literatuur en verenigingen in Nederland en België. Met prachtige kleurenfoto's, enkele tekeningen en tabellen. Een prima boekje met duidelijke informatie voor wie milieuvriendelijk een moestuin wil onderhouden en gezonde en smakelijke groenten wil oogsten.