Livre
Néerlandais

Begeleiding van oudere cliënten met een verstandelijke handicap

Marjan Bleeksma (auteur)

Begeleiding van oudere cliënten met een verstandelijke handicap

Dans la série:
Dit boek behandelt het proces van het ouder worden van, en het omgaan met, bejaarde verstandelijk gehandicapten. In deel 1 wordt eerst het proces van het ouder worden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteit van het bestaan en zorgplanning.

Tot slot staat de relatie-cliënt begeleider centraal. In deel twee komt eerst het concrete begeleiden van de verstandelijk gehandicapte
Titre
Begeleiding van oudere cliënten met een verstandelijke handicap
Auteur
Marjan Bleeksma
Langue
Néerlandais
Éditeur
Baarn: Nelissen, 2001
124 p.
ISBN
90-244-1464-4

Commentaires

In onze hedendaagse samenleving bereiken steeds meer mensen, ook mensen met een verstandelijke handicap, een hoge leeftijd. De ouderdom confronteert deze mensen met bijkomende en vaak indringende problemen. Dit boek richt zich op de begeleiding van mensen met een handicap die ouder worden, mensen dus die door omstandigheden niet meer in staat zijn om in deze samenleving voor zichzelf te zorgen. Het wil een denkraam bieden voor de begeleiders van deze mensen. Wil de hulpverlening aan deze mensen een bijdrage leveren aangaande de kwaliteit van hun bestaan, dan moet ze vertrekken bij de beleving van de cliënt. Om goede hulpverlening te kunnen ontwikkelen, zijn kennis en vaardigheden nodig op een viertal terreinen, die dan ook telkens een hoofdstuk vormen in dit boek: het proces van ouder worden, de kwaliteit van het bestaan, zorgplanning en de zorgverleningsrelatie. Vervolgens bespreken de auteurs aspecten van begeleiding voor verschillende situaties: lichamelijke problemen, dementie, v…Lire la suite
Het bereiken van een hoge leeftijd door een groot aantal mensen met een verstandelijke handicap plaatst de zorg en hulpverlening voor een uitdaging voor instellingen, familie en het reflectief vermogen van de begeleiders. Voortbordurend op haar eerder verschenen boekje "Begeleiding van bejaarde verstandelijk gehandicapten" (1994)* geeft de auteur (orthopedagoge) informatie over het proces van ouder worden bij de doelgroep en ontwikkelt praktijkgricht een gedegen raamwerk voor de begeleiding. 'Goede zorg' is hierbij af te lezen aan kwaliteitskenmerken, zoals zelfbepaling en leefklimaat. De zorgverleningsrelatie als belangrijk instrument om de kwaliteit van het bestaan van de cliënt te handhaven, vormt naast zorgplanning de rode draad in dit goed toegankelijke werk- en studieboek voor intra- en extramurale begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap op leeftijd. Zeer waardevol is de aandacht die de publicatie schenkt aan dementie en de stervende cliënt!

Suggestions