Livre
Néerlandais

Averbode : een uitgever apart 1877-2002

Rita Ghesquière (éditeur intellectuel)

Averbode : een uitgever apart 1877-2002

Dans la série:
Dit prestigieuze werk brengt het verhaal van de uitgeverij Averbode dat aanvangt in 1877. Het vertelt de geschiedenis van de Aartsbroederschap van O.L.-Vrouw van het H. Hart, de Mariadevotie, het missionair reveil en de eucharistische beweging als motor van een persapostolaat dat aanvankelijk in het teken staat van geloofsopvoeding en volksontwikkeling. Ook het ontstaan van het omvangrijk jeugd
Titre
Averbode : een uitgever apart 1877-2002 / onder red. van Rita Ghesquière ... [et al.]
Éditeur intellectuel
Rita Ghesquière
Langue
Néerlandais
Éditeur
Averbode: Averbode, 2002
548 p. : ill.
ISBN
90-317-1877-7

Commentaires

In deze lijvige en mooi vormgegeven uitgave wordt de geschiedenis van de uitgeverij van Averbode uitgetekend van 1877 tot 2002. De samenstellers proberen vanuit historische, economische, religieuze en pedagogisch/didactische invalshoek de aparte plaats in kaart te brengen die uitgeverij Averbode inneemt binnen het uitgeverslandschap en hoe de uitgeverij zich wist te handhaven in een pluriforme en geseculariseerde wereld.

Averbode nam zelf het initiatief tot het samenstellen van deze publicatie en KADOC zette daarop een multidisciplinair onderzoeks- en publicatieproject op. Dat was noodzakelijk aangezien bij de start van het project nauwelijks enig wetenschappelijk onderzoek was gebeurd naar de historiek van de uitgeverij. Om de uniciteit ervan naar voren te brengen, werden verschillende deelaspecten van het onderwerp in kaart gebracht, waarop de professoren uit het onderzoeksteam deze lieten analyseren in het kader van licentiaatsverhandelingen.

Het geheel valt uiteen in…Lire la suite

Suggestions

Publications sur cette œuvre dans la bibliothèque